Daily Nintendo

Jouw online Nintendo Magazine

Depressief? Speel Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey, depressief
Duits onderzoek geeft verrassende resultaten over Super Mario Odyssey.

In Duitsland is onderzoek gedaan naar manieren om depressieve gevoelens te verminderen. Daar kwamen verrassende resultaten uit naar boven. Mede door het toevoegen van een videogame-element.

Eerste resultaten bieden hoop voor de toekomst

Hoewel dit onderzoek nog niet onder veel mensen is afgenomen, zijn de eerste resultaten verrassend te noemen. Onder 46 personen met de diagnose ernstige depressieve stoornis (MDD), mochten veertien personen aan de slag met Super Mario Odyssey. De andere twee groepen werden aan een Duits computerprogramma gekoppeld, genaamd CogPack of kregen reguliere therapeutische zorg. Aan het einde van deze periode van zes weken bleek dat de Super Mario Odyssey-groep bijna 50 procent minder last had van depressieve gevoelens. Bij de andere twee groepen lag dit percentage rond de 25 procent.

De onderzoekers concludeerden dat deze vorm van therapie in de toekomst wellicht goed kan aansluiten bij de al bestaande zorg. Er zijn nog wel een aantal factoren waar verder onderzoek naar gedaan moet worden. Zo is er een grotere groep mensen nodig en moet er ook gekeken worden naar het soort game wat gespeeld wordt. Geldt deze daling in depressieve gevoelens alleen voor een game als Super Mario Odyssey of zou dit voor meer games het geval zijn?

Wat vind jij. Is gamen goed of slecht voor je?