Daily Nintendo

Jouw online Nintendo Magazine

Etrian Odyssey II: Heroes of Lagaard

Afgelopen jaar kwam Etrian Odyssesey naar de DS, dit jaar komt het vervolg op Etrian Odyssesey.

In Etrian Odyssey II: Heroes of Lagaard vind er een ramp plaats in het koninkrijk Lagaard.

De  helden van deze game moeten (na die ramp) naar de hemel moet reizen om de heilige graal op te halen, uit het koninkrijk in de lucht.

hierronder kan je een trailer bekijken.